17-04-09

Bouw en renovatie

Bij het eerste bezoek in het voorjaar blijkt dat men in Saint-Laurent beslist niet stil heeft gezeten. Verschillende bouwprojecten zijn tijdens de winterperiode uitgevoerd of gepland. In navolging van veel andere dorpen, zoals het nabij gelegen Pillon, heeft de gemeente een plan voor een zogeheten « lotissement » uitgewerkt, gelegen aan de rand van het dorp. Dergelijke projecten zijn van groot belang om de leefbaarheid van het platteland te bevorderen. Zij trekken nieuwe inwoners aan, geven de lokale bevolking de gelegenheid om nieuwbouw te plegen, zorgen voor meer gemeentelijke inkomsten, en gaan wildgroei van nieuwbouw tegen. Het is nu nog te bezien of er voldoende geïnteresseerden hier op af komen.

Het oude gebouw van de mairie aan het plein, dat ook de school huisvest, heeft een flinke verbouwing ondergaan. Op de verdieping zijn appartementen voor de verhuur gerealiseerd, en op het gelijkvloers heeft de school meer ruimte gekregen, plus nieuwe toiletten. Het secretariaat van de gemeente is verhuisd naar het pand van La Poste dat voor dit doel grondig is gerenoveerd. Het postkantoor stond trouwens op de nominatie om gesloten te worden maar is toch behouden door de toekenning van een nieuwe « intercommunale » status. Ook de voorgevel van de naastgelegen feestzaal heeft een facelift gekregen. Bij de opknapbeurt is volop gebruik gemaakt van moderne materialen en kleuren, wat wel enigszins afbreuk doet aan de landelijke charme.


Tot slot een particulier initiatief, de renovatie van een van de mooiste huizen van Saint-Laurent, gelegen aan het dorpsplein. De voorgevel vertoonde een aantal grote scheuren en verzakkingen, maar nu zijn alle problemen opgelost en de gevels zijn eveneens gereinigd. Een prachtig resultaat en dan zijn de plastic geraniums in de vazen snel vergeven.