24-02-13

Landschapsvervuiling

In Saint-Laurent wordt nog veel op hout gestookt, een brandstof die ter plaatse in de natuur voorradig is. Nog weinig mensen zullen alleen de cuisinière in de keuken als enige verwarming in huis hebben want de centrale verwarming is gelukkig overal doorgedrongen. De brandstof hiervoor is over het algemeen huisbrandolie of propaangas, maar er wordt ook heel veel hout gebruikt. Lange tijd is hout uit den boze geweest omdat het vervuilend zou zijn maar nieuwe inzichten geven aan dat hout niet zo slecht is als men dacht. En het is bovendien een hernieuwbare brandstof.
De éoliennes bij Tellancourt

En daar zit hem nu juist de clou want fossiele brandstoffen zijn eindig: op = op! In de zoektocht naar alternatieven heeft Frankrijk vooral gewed op kernenergie en het overgrote deel van de productie van electriciteit vindt plaats in de kerncentrales die overal over het land zijn verspreid. Het grootste probleem hierbij is de veiligheid en de opslag van het nucleaire afval, dat is algemeen bekend.

Windmolens - éoliennes - lijken dan ook een ideale oplossing want op veel plaatsen waait er volop wind om de molens aan te drijven en de electriciteitsproductie is dan ook erg schoon. Toch schuilt er een addertje onder het gras: enerzijds zijn de windmolens niet onesthetisch en ze braken geen vieze rook uit, maar anderzijds zijn het enorme gevaartes die hun plaats opeisen in het landschap. Ze zijn van heinde en verre zichtbaar zoals de twaalf molens die rond het nabijgelegen Tellancourt (Meurthe-et-Moselle) zijn geplaatst. Je kunt niet om ze heen, en vooral de dorpsbewoners niet! Ik kan mij zo voorstellen dat de gemeentes die worden gevraagd om windmolens op hun territorium toe te laten, daarvoor gecompenseerd worden.

Alle kleine plattelandsgemeenten zijn armlastig en hebben veel moeite om het hoofd boven water te houden, laat staan om te investeren in het onderhoud van bestaande voorzieningen en het creëren van nieuwe om de leefbaarheid te bevorderen. Extra inkomsten zijn dus zeer welkom! Dit zal een zorgvuldige afweging behoorlijk in de weg staan...

Er liggen plannen klaar om in de regio Lotharingen meer gebruik te maken van windenergie. Daarvoor is een inventarisatie gemaakt die van elke gemeente aangeeft of de locatie geschikt is of niet, rekening houdend met de ligging en specifieke beschermingsmaatregelen voor landschap en bebouwing. Op deze lijst (zie annexe 2) wordt aangegeven dat Saint-Laurent een geschikte plek is, evenals een groot aantal gemeentes in de omgeving.

Wat te denken, want je kan je toch niet voorstellen dat er overal windparken zullen verrijzen? We willen echter wel onze huizen verwarmen en verlichten dus het dilemma dat zich aandient is groot. En de protesten laten zich al horen! Windenergie is een goede zaak, maar de molens moeten wel zorgvuldig verspreid worden om zo min mogelijk landschapsvervuiling te veroorzaken.