09-04-04

La vache ! *

Het lijkt wel alsof niemand er aan kan ontkomen: een inbraak. Op een nacht in april 2004 zijn - nota bene in het volle licht van de straatlampen - de luiken van de salon opengebroken en is het raam met een koevoet geforceerd. Gelukkig was de buit slechts een oud bord dat als decoratie op de schoorsteenmantel stond. Maar het gaf wel een hoop gedoe: politie, verzekering, aannemer. En op geen enkele brocante was eenzelfde bord terug te vinden ...

* Van Dale : la ~ ! verduveld, bliksems (uitroep van spijt)