12-07-07

Een andere redacteur

Deze keer kwam vriend Wilbert langs in een ander jaargetijde dan voorheen, nu zonder sneeuw, storm en regen. Het programma bevatte de gebruikelijke onderdelen: kletsen over de « dingen des levens », een goed maal en een flink glas, klussen (meer bepaald loodgieterij), cultuur en natuur. 

Vanwege het feit dat alle wetenswaardigheden van het weekend uitvoerig staan beschreven in Wilbert's weblog en geïllustreerd met mooie foto's, geef ik graag de redacteurspen aan hem over. Dus klik op de link voor zijn impressie van een verblijf in de Meuse.