30-11-08

Oefening baart kunst

In het bericht « Schitterend najaar! » van september staat een foto van een moestuin die ligt te pronken in de felle najaarszon. Ik stelde mij toen de vraag of ik dit als onderwerp voor een schilderij zou kunnen gebruiken en of er iets van terecht zou komen...

Welnu, ik ben aan de slag gegaan met aquarelverf en aquarelpotlood - materialen die ik graag combineer om lekker vrij te kunnen werken - maar het wilde niet echt vlotten. Te ambitieus misschien? Het lukte mij niet om er een goed geheel van te maken. Individuele onderdelen zoals de groenten en bomen gingen goed maar de flamboyante paarse aster - eigenlijk de belangrijkste eyecatcher - vormde een struikelblok.

Uiteindelijk heb ik het opnieuw geprobeerd met een klein formaat aquarelblokje en een watervaste dunne viltschrijver. Nu kwam de vaart er wel goed in en was het resultaat navenant! Of niet soms?

11-11-08

Wapenstilstand

Vandaag is het negentig jaar geleden dat er een eind kwam aan de eerste wereldoorlog, in Frankrijk vaak « la grande guerre » genoemd. Dat lijkt lang geleden, maar pas eerder dit jaar is de langst levende Franse soldaat overleden.

Onder de huidige bevolking zijn er nog weinigen die deze oorlog hebben meegemaakt, maar onze bejaarde buren in Dombras - de gezusters Georgette en Alice en ook monsieur Laurant - vertelden ons nog hun herinneringen uit die tijd. De strijd op de slagvelden bij Verdun die ze uit de verte konden horen en zien, de bezetting en de vernielingen, de slachtoffers en de gedwongen verhuizing naar veiliger oorden elders in Frankrijk, ver van huis.

Een officier uit de Meuse heeft in zijn dagboek een kort relaas geschetst van de gebeurtenissen in het noorden van het departement.

Vandaag de dag is er nog veel dat herinnert aan de gruwelen van die eerste « moderne » oorlog. Naast de monumenten en begraafplaatsen, de nimmer herbouwde verwoeste dorpen « morts pour la France », de unheimliche sfeer in de bossen bij Verdun, de vage resten van het woord « Feldlazarett » geschilderd op een staldeur in Merles.

Toch is de herinnering de enige manier om ons er op te wijzen hoe onmenselijk en zinloos oorlogen zijn. Maar of we er lering uit trekken? Per slot van rekening werd aan het einde van de eerste wereldoorlog geen vrede gesloten maar een wapenstilstand. De wapens werden slechts neergelegd, om ze jaren later weer op te pakken...